Kdo jsme Dirigent    Historie   Repertoár Fotohistorie Dávnověk Videa     Fotoalba   Odkazy   Kontakty Překlady latinských textů
      BYLO:
   
   24.4.      V den sv. Jiří, kdy máme svátek, jsme zpívali ve Vraném při mši svaté.
     
 16.4.      Na Bílou sobotu jsme zpívali po západu slunce v kostele při Velikonoční vigilii.

Další vystoupení neplánujeme.Kdo si chcete nostalgicky zavzpomínat, rozklikněte si tuhle montáž a sněte.

 

 

25. výročí

První – a jak se později ukázalo i poslední vystoupení našeho sboru v roce 2020 byla ještě dozvukem vánoční sezóny - 3.1. v Jílovišti a 5.1. v Dolních Jirčanech. Další připravovaná vystoupení už se díky Covid 19 nemohla uskutečnit. Skončili jsme i s pravidelnými zkouškami a nadále zůstáváme v kontaktu pouze díky telefonům či e-mailové korespondenci.
Letošní poutní koncert měl být i jubilejní, protože od založení sboru v r. 1995 uplynulo již čtvrt století. Díky karanténě musel být zrušen. Po prázdninovém rozvolňování karanténních opatření jsme počítali s uskutečněním jubilejního koncertu na státní svátek 28. října. Nicméně díky druhé vlně pandemie se ani ten uskutečnit nemohl. Zda bude možno uskutečnit tradiční vánoční koncert 26.12. zatím není známo, ale je to spíše nepravděpodobné.
Protože každé výročí je i příležitostí k ohlédnutí na uplynulá léta, dovolím si stručně zrekapitulovat uplynulých 25 let působení našeho Sboru sv. Jiří.
Již o Vánocích 1989 se sešlo několik dětí aby zazpívaly vánoční koledy v kostele před půlnoční mší a následující den i na samostatném koncertu. To se opakovalo i v r. 1990. V dalších letech již přibyla vánoční vystoupení ve zdejší škole, u vánočního stromu, pak i v okolí – ve Zvoli, Jílovém, v domově důchodců v Hostěradicích a v ústavu soc. péče v Psárech. V r. 1993 již zpívalo s dětmi i několik jejich rodičů. Po vánočním koncertu 8.1.1995 navrhlo těch několik dospělých, aby sbor nacvičoval a zpíval i mimo vánoční dobu. A tak od první zkoušky 10.2.1995 u nás doma a pak dalších už ve škole začala historie našeho sboru. Ke zmíněným rodičům dětí z Vraného postupně přibývali i další dospělí, nejdříve také z Vraného, později i z okolí: Zbraslavi, Měchenic, Davle, Prahy 5 – Lužin a Stodůlek. Po odstěhování některých členek i ze Zvole a dokonce i z Mníšku pod Brdy. I místa našich vystoupení jak při bohoslužbách, někdy spojených i s následným krátkým koncertem, tak i při samostatných koncertech, se postupně vzdalovala od Vraného. Dopravu zajišťovali nezištně členové sboru vlastními auty. Ve dnech 11. a 12.10.1997 jsme uskutečnili první vícedenní zájezd – do Nových Hradů a Dobré Vody u Českých Budějovic. Hned v dalším roce jsme ve dnech 8.-10.5.1998 absolvovali již třídenní výjezd; cílem byla obec Vápenná, které v r. 1997 poskytla naše obec finanční pomoc po záplavách. Kromě koncertu v tamním kostele jsme cestou zpívali také v Opočně a Králíkách. Na podzim r. 2001 jsme ve dnech 28.-30.9. zpívali v severních Čechách v nově obnovených kostelech v Srbské Kamenici, Mařenicích a Studánce u Warnsdorfu.
V roce 2003 jsme uskutečnili první zahraniční zájezd a to do Holandska. Tím také byla zahájena tradice vícedenních zájezdů konaných začátkem prázdnin. Na ty už byla zajišťována doprava autobusy a spolu se členy sboru se jich zúčastňovali také přizvaní přátelé. Část úhrady nákladů na dopravu byla pokryta příspěvky obce na roční činnost sboru; ubytování a ostatní náklady včetně části dopravy pak byly hrazeny účastníky zájezdu. V rámci těchto zájezdů jsme účinkovali nejen na mnoha místech Čech a Moravy, ale i na Slovensku, v Rakousku a Slovinsku, v Itálii, v Polsku a již zmíněném Holandsku. V r. 2010 jsme kromě letního zájezdu vyjeli ještě na podzim na Moravu (mj. jsme zpívali i ve známém poutním kostele na Hostýně). V r. 2012 jsme si po vystoupeních na Tachovsku zajeli zazpívat i do blízkého Weidhausu v NSR. Zájezd do Itálie v r. 2014 jsme uskutečnili na pozvání k účasti na mezinárodním festivalu sborů, v jehož rámci jsme absolvovali 6 koncertů. V r. 2018 jsme na pozvání zpívali ve Vídni na dvou mších, z nichž po té sobotní jsme svým zpěvem doprovodili i svatební obřad tamní české nevěsty.
V průběhu 25 let se počet členů sboru pochopitelně měnil. Někdy přibyli noví členové, většinou přátelé stávajících členů, kteří navštívili naše koncerty nebo se zúčastnili některého našeho zájezdu. Někdy jsme se rozloučili se členy, kteří se odstěhovali nebo měli zdravotní problémy svoje či v rodině. Ve čtyřech případech už bohužel odešli na věčnost. V r. 2012 měl sbor největší počet členů – 27. Na konci roku 2019 nás bylo 25.
V převážných případech jsme vystupovali v kostelech, kde kromě oslovující atmosféry je vždy výborná akustika. A protože jsme při bohoslužbách a koncertech ve velké většině zpívali bez nároků na odměnu, bylo pro nás důležité, že jsme nemuseli platit za propůjčení sálu. V sociálních ústavech, kde jsme vystupovali sice už tak dobrá akustika nebyla, ale to vynahradil pocit dobrého skutku pro přítomné klienty. Dobrovolné vstupné na koncerty jsme ponechávali ve prospěch kostela případně ústavu, kde jsme účinkovali. V několika ojedinělých případech jsme z iniciativy faráře resp. pořadatele akce obdrželi příspěvek na dopravu nebo – což bylo velice milé – pohoštění po vystoupení. Největší odměnou ale pro nás byla vždy radost návštěvníků, kterou nám osobně projevovali po skončení vystoupení nebo i písemně milými dopisy.
Na závěr jsem podle kroniky sboru sestavil rekapitulaci našich vystoupení:
počet koncertů – 218; počet bohoslužeb – 206.
Myslím, že je to dosti úctyhodné číslo vystoupení, kterými jsme – i zásluhou mimovranských členů sboru – v naší republice i v zahraničí reprezentovali naši obec Vrané nad Vltavou.

Alfons Limpouch

 Desatero pro chrámové zpěváky

1. Bohu, Pánu svému budeš zpívati a nebudeš míti v srdci modlu ani bohyni!

2. Nebudeš domýšlivý na svůj hlas!

3. V neděli budeš pravidelně na místě, na kůru nebudeš klábosit, tropit jiné pošetilosti nebo dokonce číst noviny (ani Katolický týdeník) a podobně!

4. Duchovního správce a ředitele kůru nebudeš zlobit, aby všem bylo dobře a vy mohli spolu dlouho žít!

5. Nebudeš utloukat jiné, kteří také pěkně zpívají, nebudeš je odpuzovat závistí a žárlivostí, nebudeš dávat podnět nesvárům. Zkoušky nebudeš zabíjet žvaněním a neplechou!

6. Nedopustíš se nevěrnosti ke kostelnímu sboru a nebudeš dělat uraženého pro kritiku!

7. Nepokradeš sbormistru jeho čas a nebudeš se vyhýbat zkouškám!

8. Nebudeš zpívat falešně!

9. Nebudeš žádat neliturgický zpěv v kostele a budeš se řídit církevními předpisy!

10. Nebudeš nikdy zpívat jen pro lidskou chválu!

Varhaník 2/03

Cenjk

 

Musikantům za zpjwanau Mssy neb Requiem patřj bez Rozdjlu Stavu nadotczených Clasých, totiž:

Regentowi Chori .    .    .    .    .    .   .   .   .   .   .     1 zl. --kr.

Warhanjkowi     .    .    .    .    .    .    .   .   .   .   .     1 "  --kr.

Ostatnjm Instrumentalnjm Musikantům každýmu 30kr.

Každýmu Bassistovi a Tenoristovi.   .   . .   .    .   30kr.

Druhým Vocalistům, totiž Altistům a Discantistům 15kr.

Calcantovi .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .      15kr.

   

Dáno w Nassi Residency Wjdni, Dne Třicátýho Měsjce Máge, Léta Páně Sedmnáctistýho Padesátýho, Králowstwj Nassých Roku Desatýho.

 

MARIA THERESIA

Frydrych Wyljm Hrabě z Haugwice

Ad Mandatum Sacræ Cæſareo-Regiæ Majeſtatis proprium.

Karel Maximilian z Kraningstadtu

 

Přístup na kůr pouze členům chrámového pěveckého sboru 


Zkoušeli jsme po roce a půl nucené přestávky

Zpívali jsme ve Filosofickém sále Strahovského kláštera, podívejte se dovnitř... 

Takto to vypadalo u nás na zkoušce (reportážní kresba Nela a Emma). To vpravo jsou klávesy a na nich noty, ale nevím, co je tam to kulaté...


Na zkoušku přišla nová varhanice - paní Jana Nováková. Maruška měla z toho vyloženě radost...


Kostel Maria am Gestade ve Vídni, kde jsme zpívali na svatbě.

 


To je kompozice jak od barokního malíře Foto Dana Zlámalíková


Kde jsme všude zpívali:

 


Počty vystoupení: